Thông tin tài liệu


Title: Biên tập văn bản báo chí
Authors: Lê, Vũ Điệp
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng gồm 4 chương bao gồm: chương 1: tổng quan về biên tập văn bản báo chí, chương 2: nguyên tắc và quy trình biên tập văn bản báo chí, chương 3: các công cụ biên tập báp chí đa phương tiện, chương 4: thực hành biên tập văn bản báo chí.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2632
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

160

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng Biên tập văn bản báo chí.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)