Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Viết chuyên nghiệp
Authors: Lê, Vũ Điệp
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng Viết chuyên nghiệp gồm 5 chương về: Tổng quan về ngôn ngữ và tiến trình phát triển của ngôn ngữ trong lịch sử nhân loại, Công chúng tiếp nhận và đặc thù của kênh truyền tải đối với văn bản viết, Kỹ thuật và thực hành tổ chức xây dựng đoạn văn, Kỹ thuật và thực hành tổ chức xây dựng văn bản, Các sản phẩm viết cho nền tảng số. Cuối mỗi chương còn có phần câu hỏi ôn tập cho sinh viên.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3467
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

57

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng_Viết chuyên nghiệp.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)