Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Báo chí đương đại
Authors: Lê, Vũ Điệp
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Gồm 4 chương nêu tổng quan về báo chí đương đại: Chương 1: Báo chí đương đại - những nhận thức cơ bản, chương 2: Các thành tố trong mô hình hoạt động của báo chí đương đại, chương 3: Nhà báo đa năng, chương 4: Xu thế phát triển của báo chí hiện đại.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3465
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bài giảng_Báo chí đương đại.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)