Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Phạm, Văn Sự (2020)

  • Trang bị cho sinh viên công nghệ một số kiến thức và kỹ năng thực hiện thiết kế và phát triển khía cạnh âm thanh của các sản phẩm đa phương tiện.

  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn Vân Anh (2020)

  • Tổng quan về PR Chiến lược và Thực hành, Cách thức lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Truyền thông; Quy trình và cách thức đánh giá hiệu quả của chiến lược Truyền thông.