Thông tin tài liệu


Title: Diễn thuyết trước công chúng
Authors: Đỗ, Hải Hoàn
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2272
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • DIEN THUYET TRUOC CONG CHUNG.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)