Thông tin tài liệu


Title: Báo chí điều tra
Authors: Lê Thị Hằng
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2270
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

201

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG BAO CHI DIEU TRA.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)