Thông tin tài liệu


Title: Lập trình âm thanh
Authors: Phạm, Văn Sự
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Trang bị cho sinh viên công nghệ một số kiến thức và kỹ năng thực hiện thiết kế và phát triển khía cạnh âm thanh của các sản phẩm đa phương tiện.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2271
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

134

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG LAP TRINH AM THANH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)