Thông tin tài liệu


Title: PR - chiến lược và thực hành
Authors: Nguyễn Vân Anh
Issue Date: 2020
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Tổng quan về PR Chiến lược và Thực hành, Cách thức lập kế hoạch và triển khai chiến dịch Truyền thông; Quy trình và cách thức đánh giá hiệu quả của chiến lược Truyền thông.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2276
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

348

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG PR CHIEN LUOC VA THUC HANH.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)