Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 924 to 943 of 2796
 • BG Marketing can ban.pdf.jpg
 • Learning Object


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến; Trần, Thị Thập (2013)

 • -

 • BG Marketing căn bản 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung; Lê, Bảo Ngọc (2021)

 • Bài giảng Marketing căn bản hiệu chỉnh năm 2021 được thiết kế gồm 12 chương: Chương 1: Tổng quan về marketing Chương 2: Quản trị marketing Chương 3: Phân tích môi trường marketing Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing Chương 5: Hành vi khách hàng Chương 6: Chiến lược marketing định hướng khách hàng: tạo ra giá trị cho khách hàng mục tiêu Chương 7: Quyết định về sản phẩm Chương 8: Quyết định về giá Chương 9: Quyết định về phân phối Chương 10: Quyết định về truyền thông marketing tích hợp Chương 11: Marketing dịch vụ Chương 12: Marketing toàn cầu, trách nhiệm xã hội và đạo đức trong marketing

 • Tóm tắt luận văn_Vũ Thị Thanh Thủy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Thủy;  Advisor: TS. Lê Thị Ngọc Diệp (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết về Marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp dịch vụ viễn thông di động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing hỗn hợp dịch vụ viễn thông di động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hải Dương.

 • Tóm tắt_Nguyễn Xuân Hưu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hữu;  Advisor: TS. Trần Thị Thập (2021)

 • Luận văn kết cấu gồm ba chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ. Chương 2: Thực trạng marketing hỗn hợp đối với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện marketing hỗn hợp đối với dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 • Nguyễn Thị Lan - B17DCQT074.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: TS. Trần, Thị Hòa (2021)

 • Khóa luận bao gồm 3 chƣơng chính: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về Marketing điện tử trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing điện tử trong doanh nghiệp tại Công ty TNHH trang trí nội thất và quảng cáo Phú Minh. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Marketing điện tử trong doanh nghiệp tại Công ty TNHH trang trí nội thất và quảng cáo Phú Minh.