Browsing by Author Lê, Thị Ngọc Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • item.jpg
 • Giáo trình


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Phương (2022)

 • Giáo trình thuế và kế toán thuế cung cấp các kiến thức cập nhật về các loại thuế và các quy định về hạch toán kế toán thuế theo thông tư 200/TT-BTC. Giáo trình giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về thuế và kế toán thuế, có khả năng hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế. Giáo trình gồm 7 chương Chương 1: Tổng quan về Thuế và Kế toán thuế Chương 2: Thuế và Kế toán thuế Xuất nhập khẩu Chương 3: Thuế và Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt Chương 4: Thuế và Kế toán thuế Giá trị gia tăng Chương 5: Thuế và Kế toán thuế Thu nhập doanh nghiệp Chương 6: Thuế và Kế toán thuế Thu nhập cá nhân Chương 7: Thuế và Kế toán thuế khác, phí, lệ phí

 • BG Kế toán quản trị 1.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Bùi, Xuân Phong; Vũ, Quang Kết; Lê, Thị Ngọc Phương (2023)

 • Bài giảng gồm 6 chương đề cập đến toàn bộ những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị : khái niệm, bản chất, phân loại...Sau mỗi chương có phần câu hỏi ôn tập nhằm củng cố và khái quát lại kiến thức

 • GT Kế toán tài chính (phần 2).pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Văn Hậu; Lê, Thị Ngọc Phương; Nguyễn, Thị Chinh Lam (2021)

 • Kết cấu của giáo trình gồm 5 chương nối tiếp Giáo trình kế toán tài chính 1: Chương 6 - Kế toán các khoản đầu tư; Chương 7 - Kế toán chi phí sản xuất và giá thành thành phẩm; Chương 8 - Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Chương 9 - Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Chương 10 - Báo cáo tài chính.

 • BG SBT Thuế và kế toán thuế 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Thị Ngọc Phương; Nguyễn, Thị Chinh Lam (2021)

 • Bài tập thuế và Kế toán thuế được xây dựng dựa trên hệ thống các câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi nhận định đúng sai có giải thích, các bài tập có lời giải và bài tự thực hành trải đều cho các nội dung của các loại thuế. Điều này sẽ giúp cho người học củng cố được phần kiến thức lý thuyết, thông qua các bài tập giải mẫu để tự tìm hiểu, nghiên cứu với các bài tập cùng loại.