Thông tin tài liệu


Title: Kế toán Tài chính (Phần II)
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Lê, Thị Ngọc Phương
Nguyễn, Thị Chinh Lam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Kết cấu của giáo trình gồm 5 chương nối tiếp Giáo trình kế toán tài chính 1: Chương 6 - Kế toán các khoản đầu tư; Chương 7 - Kế toán chi phí sản xuất và giá thành thành phẩm; Chương 8 - Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Chương 9 - Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Chương 10 - Báo cáo tài chính.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2659
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Kế toán tài chính (phần 2).pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)