Thông tin tài liệu


Title: Thuế và Kế toán thuế
Authors: Lê, Thị Ngọc Phương
Nguyễn, Thị Chinh Lam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài tập thuế và Kế toán thuế được xây dựng dựa trên hệ thống các câu hỏi tự luận, câu hỏi trắc nghiệm, các câu hỏi nhận định đúng sai có giải thích, các bài tập có lời giải và bài tự thực hành trải đều cho các nội dung của các loại thuế. Điều này sẽ giúp cho người học củng cố được phần kiến thức lý thuyết, thông qua các bài tập giải mẫu để tự tìm hiểu, nghiên cứu với các bài tập cùng loại.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2653
Appears in Collections:Khoa Kế toán
ABSTRACTS VIEWS

162

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG SBT Thuế và kế toán thuế 2021.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)