Browsing by Author GS.TS Bùi Xuân Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • Tóm tắt luân văn_nguyễn vũ hoàng anh (in).pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Vũ Hoàng Anh;  Advisor: GS.TS Bùi Xuân Phong (2021)

  • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về dự án đầu tư và đấu thầu dự án đầu tư; Chương 2: Thực trạng hoạt động đấu thầu dự án đầu tư tại Viễn thông Bắc Giang; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Hoạt động đấu thầu dự án đầu tư tại Viễn thông Bắc Giang.

  • Tóm tắt luận văn_Dũng.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Dũng;  Advisor: GS.TS Bùi Xuân Phong (2021)

  • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về văn hóa tổ chức và xây dựng văn hóa tổ chức; Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương; Chương 3: Giải pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa tổ chức tại Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương