Thông tin tài liệu


Title: Nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần viễn thông tin học Bưu điện (CT-IN)
Authors: GS.TS Bùi Xuân Phong
Trần, Thị Vân Thúy
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1997
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LV ThS Tran Thi Van Thuy.pdf
      Restricted Access
    • Size : 656,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)