Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu động lực làm việc của người lao động tại Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Authors: GS.TS Bùi Xuân Phong
Trần, Xuân Hưng
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1907
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat luan van Xuân Hưng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 581,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)