Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động đấu thầu dự án đầu tư tại Viễn thông Bắc Giang
Authors: GS.TS Bùi Xuân Phong
Nguyễn, Vũ Hoàng Anh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về dự án đầu tư và đấu thầu dự án đầu tư; Chương 2: Thực trạng hoạt động đấu thầu dự án đầu tư tại Viễn thông Bắc Giang; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện Hoạt động đấu thầu dự án đầu tư tại Viễn thông Bắc Giang.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3026
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt luân văn_nguyễn vũ hoàng anh (in).pdf
      Restricted Access
    • Size : 827,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)