Browsing by Advisor GS.TS. Bùi Xuân Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2021)

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Chương 2: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang; Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Bình;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2021)

 • luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Lý luận cơ bản về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Bắc Giang.

 • Tóm tắt Luận văn Nguyễn Huy Hùng.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hùng;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2022)

 • Ngоài phần mở đầu và kết luận, danh mụс tài liệu tham khảо, luận văn đượс kết сấu thành 3 сhương: Сhương 1: Сơ sở lý luận về nguồn nhân lựс và сhất lượng nguồn nhân lựс trоng tổ сhứс. Сhương 2: Thựс trạng сhất lượng nguồn nhân lựс tại Сụс Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Сhương 3: Giải pháp nâng сaо сhất lượng nguồn nhân lựс tại Сụс Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

 • Tom tat luan van.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần , Xuân Hưng;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2019)

 • Luận văn kết cấu thành 3 chương Chương 1 Cơ sở lý luận về động lực làm việc và nhân tố tác động đến động lực làm việc của người lao động trong doanh nghiệp Chương 2 Thực trạng động lực làm việc của người lao động tại Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn Chương 3 Giải pháp tăng cường động lực làm việc cho người lao động tại Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn.

 • TÓM TẮT LV Lan Anh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2015)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tiền lương và phân phối tiền lương trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng phân phối tiền lương tại Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện phân phối tiền lương tại Bưu điện Tỉnh Vĩnh Phúc.

 • Tóm tắt LV Trinh Thu Linh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thu Linh;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2016)

 • Luận văn gồm có phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và ba chương nội dung chính: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về quản trị kênh phân phối Chương 2: Thực trạng quản trị kênh phân phối Công ty cổ phần viễn thông FPT tại Hà Nội. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị kênh phân phối của Công ty cổ phần viễn thông FPT tại Hà Nội

 • Tóm tắt Luận văn - Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân - Huệ (chốt) - Copy.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huỳnh Minh Huệ;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2021)

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Giang; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng đối với nhóm khách hàng cá nhân tại Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Giang

 • LVThS Do Thanh Huong - tom tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thanh Hương;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2016)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư HT Vina. Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư HT Vina.

 • Tóm tắt luận văn_Đào Thị Thu Hà.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Thu Hà;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2022)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội tại Viễn thông Hải Dương. Chương 3: Giải pháp tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội tại Viễn thông Hải Dương.

 • TOMTAT.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thủy;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2015)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận văn hóa doanh nghiệp và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thông tin M1 Chương 3: Biện pháp tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Thông tin M1

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Dũng;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2022)

 • Ngoài Phần mở đầu và Kết luận, Luận văn được kết cấu thành 03 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn hóa và văn hóa tổ chức Chương 2: Thực trạng văn hóa tổ chức tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chương 3: Giải pháp tiếp tục phát triển văn hóa tổ chức tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)  

 • tom tat luan van - bản in.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Hưng;  Advisor: GS.TS. Bùi Xuân Phong (2015)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về chính sách sản phẩm trong Marketing Chương 2: Thực trạng chính sách sản phẩm của Công ty TNHH May xuất khẩu DHA. Chương 3: Một số biện pháp đẩy mạnh chính sách sản phẩm tại Công ty TNHH May xuất khẩu DHA.