Thông tin tài liệu


Title: Rủi ro hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phẩn kỹ thương Việt Nam
Authors: GS.TS. Bùi Xuân Phong
Trần, Thị Thanh Hòa
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1886
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TOM-TAT-LV-29.1.2019 Hòa.pdf
      Restricted Access
    • Size : 446,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)