Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Cao, Hồng Sơn (2021)

 • cấu trúc của bài giảng bao gồm 6 chương với các nội dung cơ bản như sau: Chương 1: Giới thiệu về lý thuyết truyền tin. Nội dung chương này trình bày sơ lược về lịch sử phát triển của lý thuyết truyền tin, đưa ra một số khái niệm cơ bản trong truyền tin và giới thiệu mô hình tổng quát của một hệ thống truyền tin. Chương 2: Cơ sở lý thuyết truyền tin. Chương này trình bày cụ thể các vấn đề cơ bản về xác suất thống kê, lượng tin và phép đo của nguồn cũng như lượng tin và phép đo của kênh thông tin. Trong đó giới thiệu về phương pháp định lượng thông tin trong nguồn, kênh tin. Đưa ra các khái niệm lượng tin trung bình, entropi, tốc độ lập tin của nguồn, thông lượng của kênh và giải thích rõ ý nghĩa các định lý Shannon. Chương 3: Mã hóa. Nội dung của chương này trình bày về nhữn...

 • Bài giảng


 • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Thanh Trà; Phạm, Anh Thư; Nguyễn, Chiến Trinh (2021)

 • Internet là một tập hợp các mạng được kết nối theo giao thức chung. Nền tảng của Internet được hình thành bởi sự kết nối toàn cầu của hàng trăm nghìn máy tính, thực thể truyền thông và hệ thống thông tin độc lập.

 • Bài giảng


 • Authors: Dương, Thị Thanh Tú; Nguyễn, Thanh Trà; Phạm, Anh Thư; Nguyễn, Đình Long (2021)

 • Chương 1: “Tổng quan về quản trị mạng” giới thiệu các khái niệm cơ bản trong quản trị mạng như mô hình hệ thống quản trị mạng, các thành phần cơ bản, các chức năng, kiến trúc quản trị mạng và một số giao thức được sử dụng trong quản trị mạng. − Chương 2: “Các kỹ thuật quản trị mạng” giới thiệu cho người học các kỹ thuật tiên tiến hiện đang được sử dụng cho việc xây dựng các phương thức quản trị mạng viễn thông như kỹ thuật quản trị mạng dựa trên chính sách, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật quản trị mạng dựa trên web và kỹ thuật agent cho quản trị mạng. − Chương 3: “Tính toán tự động và tự quản trị” Mềm hóa hiện đang là xu thế tất yếu của mạng truyền thông nhằm nâng cao hiệu năng mạng cũng như hiệu quả trong quản trị mạng. Nội dung chương...

 • Bài giảng


 • Authors: Ngô, Thị Thu Trang; Nguyễn, Chiến Trinh; Nguyễn, Thị Thu Nga (2021)

 • Tài liệu bài giảng được bố cục trong 7 chương. Chương 1 giới thiệu về tín hiệu và hệ thống với các đặc trưng cơ bản của các loại tín hiệu, mục tiêu và các hoạt động chủ yếu của hệ thống, các biểu diễn toán học của tín hiệu và hệ thống. Chương 2 phát triển quan hệ nền tảng đầu vào – đầu ra của hệ thống tuyến tính bất biến theo thời gian LTI và các đặc trưng hệ thống, biến đổi tín hiệu trên hệ thống. Chương 3 phân tích tín hiệu và hệ thống LTI liên tục trên miền thời gian và tần số với chuỗi Fourrier và biến đổi Fourrier liên tục. Chương 4 cung cấp các phân tích tín hiệu rời rạc và hệ thống LTI rời rạc, các đặc tính trên miền thời gian và tần số, sử dụng biến đổi Fourrier rời rạc theo thời gian và biến đổi FourriTài liệu bài giảng được bố cục trong 7 chương. Chương 1 giới thiệ...