Ngành Kỹ thuật máy tính (4)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 4 of 4

  • item.jpg
  • Disseration


  • Authors: Bùi, Thị Thùy;  Advisor: PGS.TS Lê Trung Thành; PGS.TS Đặng Thế Ngọc (2023)

  • Luận án gồm 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quan và cơ sở lý thuyết về xử lý ảnh số, nén ảnh sử dụng các biến đổi tín hiệu; lý thuyết về mạch quang và nguyên lý của mạng nơ-ron quang2 Chương 2: Trình bày các kết quả thiết kế bộ biến đổi tín hiệu DHT, DCT, KLT sử dụng các cấu trúc tích hợp quang mới dựa vào cấu trúc giao thoa đa mode 4x4 và 6x6 cổng vào/ra ứng dụng cho nén ảnh trong miền toàn quang. Các kết quả được thiết kế trên vật liệu Si3N4 phù hợp với công nghệ CMOS hiện tại và hoạt động trong dải tần nhìn thấy của các màu R, G và B. Chương 3: Trình bày thiết kế neuron quang mới, kiến trúc thực hiện tích chập trong miền quang (kernel) và mạng nơ-ron quang. Dựa vào k...

  • 2. Tom tat LA_Le Duy Tien.pdf.jpg
  • Disseration


  • Authors: Lê, Duy Tiến;  Advisor: PGS.TS Lê Trung Thành; TS. Nguyễn Ngọc Minh (2023)

  • Luận án nghiên cứu về vấn đề xử lý dữ liệu và truyền dẫn kết nối trong và giữa các hệ thống trung tâm dữ liệu, hệ thống tính toán hiệu năng cao tích hợp lai ghép quang, điện và toàn quang. Từ đó nghiên cứu các module thành phần để chuyển dần sang miền quang như các cấu trúc vi cộng hưởng, giao thoa đa mode, đường dẫn tín hiệu quang, kỹ thuật làm nhanh và làm chậm ánh sáng, kỹ thuật điều chế PAM-4. Luận án cũng nghiên cứu về kỹ thuật mô2 hình và mô phỏng các module mới đề xuất theo công nghệ quang tử silic, phù hợp với công nghệ chế tạo vi mạch CMOS và các hệ thống toàn quang trong tương lai.