Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải tiến hiệu suất cấp phát kênh tần số mạng di động tế bào
Authors: Đỗ, Hữu Trí
Nghd.1: PGS.TS Vũ Duy Lợi
Nghd.2: TS Bùi Thiện Minh
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/922
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLATS.Do Huu Trí.pdf
      Restricted Access
    • Size : 540,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.