Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung; Lê, Bảo Ngọc (2021)

 • Bài giảng Marketing căn bản hiệu chỉnh năm 2021 được thiết kế gồm 12 chương: Chương 1: Tổng quan về marketing Chương 2: Quản trị marketing Chương 3: Phân tích môi trường marketing Chương 4: Hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing Chương 5: Hành vi khách hàng Chương 6: Chiến lược marketing định hướng khách hàng: tạo ra giá trị cho khách hàng mục tiêu Chương 7: Quyết định về sản phẩm Chương 8: Quyết định về giá Chương 9: Quyết định về phân phối Chương 10: Quyết định về truyền thông marketing tích hợp Chương 11: Marketing dịch vụ Chương 12: Marketing toàn cầu, trách nhiệm xã hội và đạo đức trong marketing

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh; Lê, Huyền Trang (2021)

 • Nội dung môn học sẽ bám sát vào quá trình khai phá dữ liệu bao gồm : xác định mục tiêu và lựa chọn dữ liệu&chỉ số thích hợp, thực hiện 1 và đánh giá kết quả, áp dụng triển khai kết quả vào các hoạt động Marketing. Cũng như việc lập một kế hoạch khai phá dữ liệu thành công để giải quyết các vấn đề hay đạt được mục tiêu đặt ra. Với mục tiêu trên, bài giảng được thiết kế bao gồm 04 chương với trình tự chặt chẽ và dễ theo dõi tại phần Mục lục phía dưới. Bên cạnh những vấn đề lý thuyết, một số vấn đề thực tiễn trong hoạt động khai phá dữ liệu của các dự án trong các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực được nêu dưới dạng ví dụ với hình ảnh, bảng biểu minh họa.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2021)

 • Trong khuôn khổ bài giảng này, nhằm đảm bảo đề cương môn học, chúng tôi cấu trúc bài giảng theo 4 chương, bám theo đề cương của môn học. cụ thể như sau: Chương 1. Giới thiệu chung về trí tuệ marketing Chương 2. Phân tích dự báo phục vụ cho quyết định marketing Chương 3. Trí tuệ marketing và chiến lược kênh Chương 4. Chỉ số marketing

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2021)

 • Cấu trúc bài giảng được chia thành 05 chương bám theo đề cương môn học, cụ thể như sau: Chương 1. Tổng quan về phân tích marketing và phân bổ nguồn lực Chương 2. Phân tích sản phâm Chương 3. Phân tích marketing hỗn hợp Chương 4. Phân tích khách hàng Chương 5. Phân tích số