Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Vũ Điệp (2023)

 • Bài giảng Viết chuyên nghiệp gồm 5 chương về: Tổng quan về ngôn ngữ và tiến trình phát triển của ngôn ngữ trong lịch sử nhân loại, Công chúng tiếp nhận và đặc thù của kênh truyền tải đối với văn bản viết, Kỹ thuật và thực hành tổ chức xây dựng đoạn văn, Kỹ thuật và thực hành tổ chức xây dựng văn bản, Các sản phẩm viết cho nền tảng số. Cuối mỗi chương còn có phần câu hỏi ôn tập cho sinh viên.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Đình Sơn (2023)

 • Bài giảng “Ứng dụng thiết kế web” dùng cho sinh viên tham khảo, thuộc lĩnh vực truyền thông và ứng dụng công nghệ trong truyền thông, với ba đơn vị học trình. Nội dung của bài giảng bao gồm: (i) Tổng quan về website và thiết kế website; (ii) Xây dựng nội dung website; và (iii) Thiết kế giao diện website. Nội dung chính của tài liệu tập trung vào cơ sở lý thuyết về thiết kế giao diện website. Nội dung trình bày liên quan kĩ thuật về lập trình, và dành cho sinh viên trong chuyên ngành thiết kế, nên một số kiến thức về kỹ thuật mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản nhất, đủ để sinh viên có thể tạo lên website trên mã nguồn mở.

 • Bài giảng


 • Authors: Lê, Vũ Điệp (2023)

 • Gồm 4 chương nêu tổng quan về báo chí đương đại: Chương 1: Báo chí đương đại - những nhận thức cơ bản, chương 2: Các thành tố trong mô hình hoạt động của báo chí đương đại, chương 3: Nhà báo đa năng, chương 4: Xu thế phát triển của báo chí hiện đại.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung (2023)

 • Bài giảng thống kê lại một lần nữa các lý thuyết “rường cột” của báo chí điều tra, cập nhật thêm các xu hướng, kiến thức mới trong nghiệp vụ báo chí điều tra. Gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về báo chí điều tra, chương 2: Báo chí điều tra và các tính chất đặc thù, chương 3: Nghiệp vụ báo chí điều tra, chương 4: Trình bày bài báo điều tra, chương 5: Những điều kiện thực hiện hoạt động điều tra của nhà báo.

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Đình Sơn (2023)

 • Bài giảng “Ứng dụng đồ họa đa phương tiện” thuộc lĩnh vực truyền thông Đa phương tiện và thiết kế, với ba đơn vị học trình. Nội dung của tài liệu đề cập (i) Tổng quan về ứng dụng đồ họa đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông và (ii) Quy trình xây dưng một số loại hình sản phẩm ứng dụng đồ họa đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông. Nội dung trình bày về loại hình đồ họa đa phương tiện với sự kết hợp giữa thiết kế và truyền thông. Đây là loại hình truyền thông mới, đang được các cơ quan truyền thông quan tâm trong thời đại công nghệ hóa, hiện đại hóa.