Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Báo chí điều tra
Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng thống kê lại một lần nữa các lý thuyết “rường cột” của báo chí điều tra, cập nhật thêm các xu hướng, kiến thức mới trong nghiệp vụ báo chí điều tra. Gồm 5 chương: Chương 1: Tổng quan về báo chí điều tra, chương 2: Báo chí điều tra và các tính chất đặc thù, chương 3: Nghiệp vụ báo chí điều tra, chương 4: Trình bày bài báo điều tra, chương 5: Những điều kiện thực hiện hoạt động điều tra của nhà báo.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3464
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

157

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Bao chi dieu tra_Dung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)