Browsing by Author TS. Trương Trung Kiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 2016.03.09.Tom tat LVThS_NguyenHongSon_SauBV.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn;  Advisor: TS. Trương Trung Kiên (2016)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu chung về hệ thống MIMO cỡ rất lớn. Chương 2: Nghiên cứu bộ dự đoán kênh cho hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá hiệu quả bộ dự đoán kênh trong hệ thống MIMO cỡ rất lớn.

 • 2019.01.24.PMT - Tom tat luan văn C-V2X.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Tiến;  Advisor: TS. Trương Trung Kiên (2019)

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về C-V2X Chương 2: Các vấn đề kỹ thuật cơ bản của mạng thông tin di động 4G-LTE/5G-NR Chương 3: Công nghệ C-V2X dựa trên mạng di động 4G-LTE/5G-NR

 • Tom tat Luan Van-Mai Huy Khôi 20.1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Huy Khôi;  Advisor: TS. Trương Trung Kiên (2017)

 • Luận văn thực hiện nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả thực tế khi triển khai UMTS 900 trên mạng di động Vinaphone tại khu vực Hà Nội. Bố cục luận văn gồm 3 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu chung về tổng quan công nghệ 3G. Chương 2: Giải pháp tái phân bổ tần số UMTS 900. Chương 3: Nghiên cứu giải pháp tái phân bổ tần số UMTS 900 và triển khai thực tế trên mạng Vinaphone.

 • Tom tat_LVTS_Nguyen Huu Hung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Hưng;  Advisor: TS. Trương Trung Kiên (2014)

 • Luận văn kết cấu gồm 4 phần. Chương 1. Tổng quan về mimo và ứng dụng trong thông tin di động Chương 2. Hệ thống thông tin sử dụng cấu hình mimo cỡ rất lớn Chương 3. Mô phỏng Chương 4. Kết luận và khuyến nghị

 • 2015.08.04.Tom tat LVThS_Luong Duc Bang_final.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đức Bằng;  Advisor: TS. Trương Trung Kiên (2015)

 • Luận văn đƣợc chia thành nội dung nhƣ sau: Chương 1: Giới thiệu hệ thống MIMO cỡ rất lớn và vấn đề hiệu quả năng lượng. Trong chương này tập trung tìm hiểu vấn đề cơ bản của hệ thống MIMO cỡ rất lớn, các ưu điểm và thách thức của hệ thống. Chương 2: Hiệu quả năng lượng trong hệ thống MIMO cỡ rất lớn. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá hiệu quả năng lượng trong hệ thống MIMO cỡ rất lớn.

 • tom tat vanhnarlak s oulignavong.in lan 1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vanhnarlak, Soulignavong;  Advisor: TS. Trương Trung Kiên (2014)

 • Luận văn gồm các nội dung sau: Chương 1 - Mạng truy nhập vô tuyến theo mô hình phân tán Chương 2 - Mạng truy nhập vô tuyến theo mô hình đám mây Chương 3 – Một số giải pháp mạng truy nhập vô tuyến theo mô hình đám mây

 • 2016.03.09.Tom tat LVCH_SauBaoVe_VQDung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Văn, Quang Dũng;  Advisor: TS. Trương Trung Kiên (2016)

 • Luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Giới thiệu chung. Chương này đưa ra những khái quát chung về hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten và giới thiệu kiến thức cơ bản về các mô hình kênh truyền trong hệ thống MIMO nói chung đã được nghiên cứu. Chương 2: Mô hình kênh trong hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá đặc tính kênh truyền trong hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten.