Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mô hình kênh truyền của hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten
Authors: TS. Trương Trung Kiên
Văn, Quang Dũng
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Giới thiệu chung. Chương này đưa ra những khái quát chung về hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten và giới thiệu kiến thức cơ bản về các mô hình kênh truyền trong hệ thống MIMO nói chung đã được nghiên cứu. Chương 2: Mô hình kênh trong hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten. Chương 3: Mô phỏng và đánh giá đặc tính kênh truyền trong hệ thống thông tin MIMO sử dụng rất nhiều ăng-ten.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2859
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2016.03.09.Tom tat LVCH_SauBaoVe_VQDung.pdf
      Restricted Access
    • Size : 483,3 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)