Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mạng truy nhập vô tuyến theo mô hình đám mây
Authors: TS. Trương Trung Kiên
Vanhnarlak, Soulignavong
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm các nội dung sau: Chương 1 - Mạng truy nhập vô tuyến theo mô hình phân tán Chương 2 - Mạng truy nhập vô tuyến theo mô hình đám mây Chương 3 – Một số giải pháp mạng truy nhập vô tuyến theo mô hình đám mây
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2837
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tom tat vanhnarlak s oulignavong.in lan 1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 797,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)