Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp tái phân bổ tần số UMTS 900 Vinaphone
Authors: TS. Trương Trung Kiên
Mai, Huy Khôi
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn thực hiện nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả thực tế khi triển khai UMTS 900 trên mạng di động Vinaphone tại khu vực Hà Nội. Bố cục luận văn gồm 3 chương như sau: Chương 1: Giới thiệu chung về tổng quan công nghệ 3G. Chương 2: Giải pháp tái phân bổ tần số UMTS 900. Chương 3: Nghiên cứu giải pháp tái phân bổ tần số UMTS 900 và triển khai thực tế trên mạng Vinaphone.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2712
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan Van-Mai Huy Khôi 20.1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)