Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Phạm, Hoàng Duy; Đinh, Trường Duy (2022)

  • Cấu trúc của bài giảng gồm hai phần và 8 chương. Phần I về hệ điều hành Windows và Phần II về hệ điều hành Linux/Unix. Hai phần này đều gồm 4 chương và có cấu trúc đối xứng với nhau. Cụ thể như sau: Chương đầu giới thiệu tổng quan về các thành phần cơ bản, kiến trúc của hệ điều hành. Chương này cũng trình bày về quá trình phát triển và các mốc quan trọng của hệ điều hành. Chương thứ hai đề cập chủ yếu đến vấn đề cài đặt và quản trị các thành phần cơ bản của hệ điều hành cho phép người dùng sử dụng và quản trị máy tính như quản lý trình điều khiển thiết bị, người dùng và quyền truy nhập... Chương tiếp theo giới thiệu cụ thể về cài đặt và quản trị dịch vụ của hệ điều hành. Các dịch vụ được trình bày bao gồm các dịch vụ mạng, chia sẻ file và thư mục qua mạng, Web và truy nhậ...