Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật vi xử lý / P.H. Duy
Authors: Phạm, Hoàng Duy
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/240
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 11 ghep noi noi tiep.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối dữ liệu nối tiếp
  • Size : 408,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5 Ghep noi 8088.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối với 8088
  • Size : 518,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8 Ghep noi ngat.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối 8088 với bộ điều khiển ngắt
  • Size : 635,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3 VXL 8088.pdf
    Restricted Access
 • Vi xử lý 8088
  • Size : 408,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1 Tong quan VXL.pdf
    Restricted Access
 • Tổng quan hệ vi xử lý
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4 Tap lenh 8088 va hop ngu.pdf
    Restricted Access
 • Lập trình hợp ngữ với 8088
  • Size : 636,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2 Bieu dien du lieu.pdf
    Restricted Access
 • Biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học
  • Size : 386,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6 Ghep noi bo nho.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối 8088 với bộ nhớ
  • Size : 788,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 10 Ghep noi song song.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối truyền dữ liệu song song
  • Size : 514,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 9 Ghep noi vao ra truc tiep bo nho.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối 8088 với bộ điều khiển vào ra trực tiếp bộ nhớ
  • Size : 998,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7 Ghep noi vaora.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối 8088 với thiết bị vào/ra
  • Size : 646,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)