Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật vi xử lý / P.H. Duy
Authors: Phạm, Hoàng Duy
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/240
Appears in Collections:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

123

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 11 ghep noi noi tiep.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối dữ liệu nối tiếp
  • Size : 408,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5 Ghep noi 8088.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối với 8088
  • Size : 518,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 8 Ghep noi ngat.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối 8088 với bộ điều khiển ngắt
  • Size : 635,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3 VXL 8088.pdf
    Restricted Access
 • Vi xử lý 8088
  • Size : 408,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1 Tong quan VXL.pdf
    Restricted Access
 • Tổng quan hệ vi xử lý
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4 Tap lenh 8088 va hop ngu.pdf
    Restricted Access
 • Lập trình hợp ngữ với 8088
  • Size : 636,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2 Bieu dien du lieu.pdf
    Restricted Access
 • Biểu diễn dữ liệu và các thao tác số học
  • Size : 386,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6 Ghep noi bo nho.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối 8088 với bộ nhớ
  • Size : 788,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 10 Ghep noi song song.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối truyền dữ liệu song song
  • Size : 514,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 9 Ghep noi vao ra truc tiep bo nho.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối 8088 với bộ điều khiển vào ra trực tiếp bộ nhớ
  • Size : 998,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 7 Ghep noi vaora.pdf
    Restricted Access
 • Ghép nối 8088 với thiết bị vào/ra
  • Size : 646,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.