Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật vi xử lý
Authors: Phạm, Hoàng Duy
Hoàng, Xuân Dậu
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1241
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

203

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG_KythuatVixuly.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)