Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Việt Hưng (2021)

  • Với cấu trúc gồm 7 chương, nội dung môn học được thiết kế để cung cấp các kiến thức, khái niệm cơ bản về trường điện từ, mạch siêu cao tần và các công cụ phục vụ tính toán, thiết kế các phần tử mạch siêu cao tần. Trên cơ sở đó, sinh viên áp dụng các kiến thức này để tìm hiểu, phân tích nguyên lý hoạt động của các phần tử điển hình của mạch siêu cao tần như mạch phối hợp trở kháng, mạch lọc, mạch ghép định hướng, mạch trộn, mạch khuếch đại công suất…

  • Bài giảng


  • Authors: - (2021)

  • Chương 1 giới thiệu khái quát về các loại mạng truyền thông hiện nay như mạng cục bộ, mạng đô thị, mạng diện rộng, giải pháp mạng không dây và vấn đề kết nối liên mạng. Mô hình phân lớp và nguyên lí hoạt động chung của mạng truyền thông được giới thiệu để làm cơ sở cho các nội dung chi tiết tiếp theo. Chương 2 trình bày các vấn đề cơ bản của lớp Vật lí và lớp Liên kết dữ liệu. Các kĩ thuật truyền tín hiệu ở lớp Vật lí, kiểm soát lỗi, điều khiển luồng cũng như điều khiển truy nhập đã được đề cập. Một số công nghệ lớp Liên kết dữ liệu điển hình cũng được giới thiệu như Ethernet, WLAN hay giải pháp kết nối VLAN. Chương 3 trình bày hoạt động của lớp Mạng, các kĩ thuật định tuyến, điều khiển tắc nghẽn cũng như các giao thức lớp Mạng trong Internet. Các đặc điểm công nghệ và kĩ thuật sử...

  • Bài giảng


  • Authors: Bùi Quang Trung; Nguyễn Thị Thu Hằng (2023)

  • Cung cấp cho sinh viên từ các kiến thức cơ bản về hệ thống cảm biến như khái niệm, cấu tạo, phân loại, ứng dụng và thiết kế hệ thống cảm biến, cách thức thu thập, xử lý, các chuẩn và giao thức truyền thông trong hệ thống cảm biến. Gồm ba chương: Chương 1 Tổng quan về hệ thống cảm biến, Chương 2 Thu thập dữ liệu trong hệ thống cảm biến, Chương 3 Chuẩn và các giao thức truyền thông trong hệ thống cảm biến