Thông tin tài liệu


Title: Truyền sóng và anten
Authors: Đặng, Thế Ngọc
Nguyễn, Viết Minh
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1781
Appears in Collections:Khoa Viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

309

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang_Truyen song va an ten.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,81 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)