Search

Current filters:
Current filters:
Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Phạm, Anh Thư; Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Đình Long (2022)

 • SDN là một mạng mà trong đó các chức năng điều khiển từ phần cứng của thiết bị mạng được chuyển tập trung vào một thiết bị gọi là bộ điều khiển SDN, khiến phần cứng chỉ có các chức năng của mặt phẳng dữ liệu, một sự tách biệt giữa các chức năng điều khiển và chuyển tiếp dữ liệu. Các chức năng của mặt phẳng điều khiển được di chuyển dưới dạng các chức năng phần mềm để chạy trên phần cứng tiêu chuẩn hoặc các máy chủ ảo nằm trên nền tảng đám mây ảo hóa. NFV là một công nghệ ảo hóa chức năng mạng, ban đầu nó được hình thành bởi một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông muốn kiểm soát cách thức cung cấp dịch vụ mạng cho khách hàng dễ dàng hơn. Ý tưởng cơ bản của NFV là ảo hóa các dịch vụ mạng thay vì sử dụng các phần cứng chuyên dụng. SDN và NFV là hai trong những xu hướng phát tr...

 • Bài giảng


 • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Thanh Trà; Dương, Thị Thanh Tú; Phạm, Anh Thư (2022)

 • Bài giảng được bố cục thành 5 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và hiệu năng mạng – khái quát các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thiết kế mạng, trong đó tập trung trình bày các nguyên lý và giai đoạn thiết kế mạng. Chương 2 – Phân tích yêu cầu thiêt kế mạng – trình bày các quá trình phân tích yêu cầu bao gồm xác định, thu thập và đánh giá các yêu cầu đối với mạng. Chương 3 – Thiết kế mạng logic – trình bày các thành phần kiến trúc mạng và cách phát triển kiến trúc mạng logic. Chương 4 – Thiết kế mạng vật lý – trình bày các bước thiết kế vật lý của phương pháp thiết kế mạng từ trên xuống: lựa chọn công nghệ và thiết bị cho thiết kế mạng. Chương 5 – Kiểm thử và đánh giá hiệu năng – trình bày các bước cuối cùng trong thiết kế mạng: kiểm thử, đánh giá và tối ưu ...

 • Bài giảng


 • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Công Hùng; Nguyễn, Thanh Trà (2022)

 • Trong bài giảng này, các kiến trúc và hoạt động của điện toán đám mây được trình bày để giúp học viên năm bắt các kỹ thuật tốt nhất trong vận hành hệ thống mạng dựa trên đám mây.