Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Mạng định nghĩa bằng phần và ảo hóa chức năng mạng (SDN và NFV)
Authors: Phạm, Anh Thư
Hoàng, Trọng Minh
Nguyễn, Đình Long
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: SDN là một mạng mà trong đó các chức năng điều khiển từ phần cứng của thiết bị mạng được chuyển tập trung vào một thiết bị gọi là bộ điều khiển SDN, khiến phần cứng chỉ có các chức năng của mặt phẳng dữ liệu, một sự tách biệt giữa các chức năng điều khiển và chuyển tiếp dữ liệu. Các chức năng của mặt phẳng điều khiển được di chuyển dưới dạng các chức năng phần mềm để chạy trên phần cứng tiêu chuẩn hoặc các máy chủ ảo nằm trên nền tảng đám mây ảo hóa. NFV là một công nghệ ảo hóa chức năng mạng, ban đầu nó được hình thành bởi một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông muốn kiểm soát cách thức cung cấp dịch vụ mạng cho khách hàng dễ dàng hơn. Ý tưởng cơ bản của NFV là ảo hóa các dịch vụ mạng thay vì sử dụng các phần cứng chuyên dụng. SDN và NFV là hai trong những xu hướng phát triển mạng trong những năm gần đây. Cuốn bài giảng này sẽ trình bày chi tiết về hai công nghệ mạng này từ các khái niệm cơ bản, kiến trúc, chức năng, các yêu cầu, và vấn đề an ninh trong SDN và NFV.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3440
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

182

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bai giang SDN va NFV Final 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)