Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng thiết kế và hiệu năng mạng
Authors: Hoàng, Trọng Minh
Nguyễn, Thanh Trà
Dương, Thị Thanh Tú
Phạm, Anh Thư
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Bài giảng được bố cục thành 5 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và hiệu năng mạng – khái quát các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thiết kế mạng, trong đó tập trung trình bày các nguyên lý và giai đoạn thiết kế mạng. Chương 2 – Phân tích yêu cầu thiêt kế mạng – trình bày các quá trình phân tích yêu cầu bao gồm xác định, thu thập và đánh giá các yêu cầu đối với mạng. Chương 3 – Thiết kế mạng logic – trình bày các thành phần kiến trúc mạng và cách phát triển kiến trúc mạng logic. Chương 4 – Thiết kế mạng vật lý – trình bày các bước thiết kế vật lý của phương pháp thiết kế mạng từ trên xuống: lựa chọn công nghệ và thiết bị cho thiết kế mạng. Chương 5 – Kiểm thử và đánh giá hiệu năng – trình bày các bước cuối cùng trong thiết kế mạng: kiểm thử, đánh giá và tối ưu thiết kế.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3441
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAI GIANG THIET KE HIEU NANG MANG 2022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)