Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Điện toán đám mây
Authors: Hoàng, Trọng Minh
Nguyễn, Công Hùng
Nguyễn, Thanh Trà
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Trong bài giảng này, các kiến trúc và hoạt động của điện toán đám mây được trình bày để giúp học viên năm bắt các kỹ thuật tốt nhất trong vận hành hệ thống mạng dựa trên đám mây.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3439
Appears in Collections:BÀI GIẢNG KHOA VIỄN THÔNG
ABSTRACTS VIEWS

285

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • BAI GIANG DIEN TOAN DAM MAY 2022 .pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)