Search

Current filters:

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Trần, Đoàn Hạnh (2021)

  • Nội dung bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về môi trường pháp luật kinh doanh Việt Nam nhằm giúp sinh viên có được các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất khi làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan quản lý hay làm chủ doanh nghiệp. Bài giảng Luật kinh doanh bao gồm 6 chương : Pháp luật về Doanh nghiệp, Pháp luật về Đầu tư, Pháp luật về Hợp đồng, Pháp luật về phá sản , Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, Pháp luật về cạnh tranh .