Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Phân tích thương mại điện tử và an toàn thông tin
Authors: ThS. Trần, Đoàn Hạnh
Issue Date: 2019
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2130
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

241

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
  • bài giảng PLTMĐT&ATTT.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)