Thông tin tài liệu


Title: Bài giảng Nhập môn khoa học dữ liệu
Authors: Nguyễn, Kiều Linh
Vũ, Hoài Nam
Đinh, Xuân Trường
Issue Date: 2023
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Gồm 5 chương: Chương 1: Kiến thức cơ sở Chương 2: Chuẩn bị dữ liệu Chương 3: Trực quan hóa dữ liệu Chương 4: Học máy Chương 5: Cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn Chương 6: Hệ khuyến nghị Bài giảng sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về khoa học dữ liệu (dữ liệu, các kiểu dữ liệu, giả thuyết thống kê và kiểm định giả thuyết thống kê), các phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu bao gồm chuẩn bị dữ liệu (thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu, giảm chiều dữ liệu, biến đổi dữ liệu), trực quan hóa dữ liệu và các mô hình cho phép dự đoán, phân loại, phân cụm, tư vấn dựa trên dữ liệu. Ngoài ra sinh viên cũng được cung cấp các kiến thức liên quan tới đánh giá các mô hình phân tích dữ liệu.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3455
Appears in Collections:Khoa Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

93

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • BaiGiangNhapMonKhoahocDuLieu 2023.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)