Thông tin tài liệu


Title: Hoạt động E-marketing của Công ty TNHH Phát triển AROMA
Authors: ThS. Nguyễn Việt Dũng
Trần, Vân Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
Abstract: Chương 1: Tổng quan lý thuyết về về E - Marketing và Marketing điện tử Chương 2: Thực trạng một số hoạt động E - Marketing của công ty TNHH Phát triển Aroma Chương 3: Giải pháp cho các hoạt động E - Marketing cho công ty TNHH Phát triển Aroma
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3355
Appears in Collections:Ngành Marketing
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Trần Vân Anh -B18DCMR022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)