Ngành Marketing (25)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25

 • Trần Vân Anh -B18DCMR022.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Vân Anh;  Advisor: ThS. Nguyễn Việt Dũng (2022)

 • Chương 1: Tổng quan lý thuyết về về E - Marketing và Marketing điện tử Chương 2: Thực trạng một số hoạt động E - Marketing của công ty TNHH Phát triển Aroma Chương 3: Giải pháp cho các hoạt động E - Marketing cho công ty TNHH Phát triển Aroma

 • Tran Minh Cau-B18DCMR027 (1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Cầu;  Advisor: ThS. Trần Thanh Hương (2022)

 • Chương I: Tổng quan nghiên cứu về hoạt động marketing số - CHương II: Tổng quan về công ty và đánh giá thực trạng hoạt động marketing số của công ty TNHH giải pháp công nghệ 2B - Chương III: Đưa ra những đề xuất để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing số của công ty

 • Bùi Thị Minh Phương - B18DCMR151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh Phương;  Advisor: ThS. Trương Đình Trang (2022)

 • Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về Marketing qua công cụ tìm kiếm Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động Marketing qua công cụ tìm kiếm tại công ty Cổ phần Kiến Trúc Và Nội Thất Nova Home Chƣơng 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing qua công cụ tìm kiếm của công ty Cổ phần Kiến Trúc Và Nội Thất Nova Home

 • NGUYỄN THỊ THU HUỆ _B18DCMR078.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu huệ;  Advisor: TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2022)

 • Chương 1: Tổng quan về hoạt động marketing qua phương tiện truyền thông xã hội Chương 2: Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần LiveUp Group và phương pháp nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing qua phương tiện truyền thông xã hội tại Công ty Cổ phần LiveUp Group Chương 3: Kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động marketing qua phương tiện truyền thông xã hội tại Công ty Cổ phần LiveUp Group Chương 4: Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing qua phương tiện truyền thông xã hội tại Công ty Cổ phần LiveUp Group

 • Lý Hoài Nam - B18DCMR130.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lý, Hoài Nam;  Advisor: ThS. Nguyễn Bảo Ngọc (2022)

 • Phần 1: Tổng quan lý thuyết về Marketing hỗn hợp - Phần 2: Thực trạng hoạt động Marketing hỗn hợp tại Công ty TNHH Recess (Lazada.vn) - Phần 3: Khuyến nghị cho hoạt động Marketing hỗn hợp tại Công ty TNHH Recess (Lazada.vn)

 • Vũ Thị Thu Hương -B18DCMR091.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Hương;  Advisor: ThS. Nguyễn Việt Dũng (2022)

 • Chương 1: Tổng quan lý thuyết về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng Chương 2: Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị bán hàng tại công ty Cổ phần Elmart Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại công ty Cổ phần Elmart

 • ĐẶNG THỊ LINH - B18DCMR105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Lịnh;  Advisor: Th.S Vũ Việt Tiến (2022)

 • Chương 1: Cơ sở lý thuyết về hoạt động marketing qua phương tiện truyền thông xã hội Chương 2: Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam Chương 3: Thực trạng hoạt động marketing qua phương tiện truyền thông xã hội của Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam Chương 4: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội tại Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam

 • Nguyen Thi Thu Trang - B18DCMR194.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: TS. Nguyễn Bình Minh (2022)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động marketing hỗn hợp Chương 2: Tổng quan về công ty Cổ phần Phát triển Rượu Việt và chiến lược marketing hỗn hợp tại công ty Chương 3: Một số đề xuất nhằm cải thiện hoạt động marketing hỗn hợp tại công ty Cổ phần Phát triển Rượu Việt.

 • Duong Thi Kim Thu - B18DCMR181.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Kim Thu;  Advisor: Th.S Lê Bảo Ngọc (2022)

 • Chương 1: Tổng quan hoạt động Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội. Chương 2: Tổng quan về Công ty Cổ phần ADIGI Việt Nam. Chương 3: Thực trạng hoạt động Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội tại Công ty Cổ phần ADIGI Việt Nam cho Hệ thống Thẩm Mỹ Quốc Tế Dr Korea. Chương 4: Đánh giá hoạt động Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội tại Công ty Cổ phần ADIGI Việt Nam cho Hệ thống Thẩm Mỹ Quốc Tế Dr Korea. Chương 5: Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động Marketing qua phương tiện truyền thông xã hội tại Công ty Cổ phần ADIGI Việt Nam cho Hệ thống Thẩm Mỹ Quốc Tế Dr Korea.

 • Lê Thị Quỳnh - B18DCMR160.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Quỳnh;  Advisor: Th.S Nguyễn Việt Dũng (2022)

 • Chương 1: Tổng quan về hoạt động truyền thông marketing trong doanh nghiệp Chương 2: Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Eventus Việt Nam và phương pháp nghiên cứu thực trạng hoạt động truyền thông marketing cho công ty Eventus Việt Nam Chương 3: Thực trạng hoạt động truyền thông Marketing của Công ty TNHH Eventus Việt Nam Chương 4: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing của Công ty TNHH Eventus Việt Nam

 • Bùi Thị Minh Phương - B18DCMR151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Minh Phương;  Advisor: ThS. Trương Đình Trang (2022)

 • Nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing qua công cụ tìm kiếm Chương 2: Thực trạng hoạt động Marketing qua công cụ tìm kiếm tại công ty Cổ phần Kiến Trúc Và Nội Thất Nova Home Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing qua công cụ tìm kiếm của công ty Cổ phần Kiến Trúc Và Nội Thất Nova Home

 • KLTN-Vũ-Thủy-Linh-B17DCMR081.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Vũ, Thủy Linh;  Advisor: Th.S Nguyễn, Bảo Ngọc (2021)

 • Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử Momo của khách hàng cá nhân tại Hà Nội, Việt Nam. ● Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định sử dụng ví điện tử Momo của khách hàng cá nhân tại Hà Nội, Việt Nam. ● Đề xuất một số kiến nghị nhằm gia tăng ý định sử dụng và tần suất sử dụng ví điện tử Momo của khách hàng cá nhân tại Hà Nội, Việt Nam

 • Vũ Thị Đào - B17DCMR019.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Vũ, Thị Đào;  Advisor: Th.S Lê, Bảo Ngọc (2021)

 • Khóa luận gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Big Star; Chương 2: Cơ sở lý thuyết về hoạt động marketing qua người có ảnh hưởng (Influencer marketing); Chương 3: Thực trạng hoạt động marketing qua người có ảnh hưởng (Influencer marketing) tại công ty TNHH MTV Big Star; Chương 4: Đánh giá và khuyến nghị một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động marketing qua người có ảnh hưởng (Influencer marketing) tại công ty TNHH MTV Big Star

 • Tô Diễm Quỳnh- B17DCMR115.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Tô, Diễm Quỳnh;  Advisor: Th.S Vũ, Thế Việt (2021)

 • Về lý luận: Tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chính sách truyền thông Marketing qua phương tiện truyền thông trong doanh nghiệp. Về thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng chính sách truyền thông Marketing trong ngành truyền thông chủ yếu là trong lĩnh vực sản xuất TVC quảng cáo, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách truyền thông Marketing đạt được hiệu quả cao nhất.

 • Nguyễn Thị Thu Hằng - B17DCMR040.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: ThS. Vũ Thế Việt (2021)

 • Xác định được các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng laptop thương hiệu Dell của sinh viên tại Hà Nội; Xây dựng được mô hình nghiên cứu phù hợp. Kiểm định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới ý định sử dụng laptop thương hiệu Dell của sinh viên tại Hà Nội. Trên cơ sở kết quả của đề tài nghiên cứu, tác giả mong muốn đề xuất ra được một số kiến nghị nhằm giúp các nhà quản trị liên quan tới các lĩnh vực tương tự có thêm thông tin và biện pháp nhằm thúc đẩy ý định sử dụng của khách hàng.

 • Nguyễn Thị Hải-B17DCMR035.pdf.jpg
 • Minor thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Th.S Nguyễn, Việt Dũng (2021)

 • Tổng hợp khái niệm cũng như những lý thuyết cơ bản nhất về marketing truyền thông xã hội, từ đó nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động marketing truyền thông xã hội tại công ty Everest, đồng thời đề xuất ra các giải pháp nhằm giúp công ty có thể sử dụng marketing truyền thông xã hội trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.