Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng học máy trong phân loại khách hàng tại VNPT Hà Nội
Authors: TS. Hoàng Xuân Dậu
Lê, Văn Trường
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Tổng quan về học máy và ứng dụng. Chương 2: Xây dựng mô hình phân loại khách hàng dựa trên Naïve Bayes và Support Vector Machine ( SVM ). Chương 3: Thử nghiệm và kết quả
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3150
Appears in Collections:LV - Ngành Hệ thống thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat Luan van TruongLV.pdf
      Restricted Access
    • Size : 442,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)