Search

Current filters:


Current filters:


Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Yến (2022)

 • Bài giảng này được biên soạn nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về hành vi khách hàng và những chỉ dẫn về vận dụng những hiểu biết này trong các quyết định marketing của doanh nghiệp cho sinh viên ngành marketing của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cụ thể, sau khi giới thiệu những vấn đề tổng quan về hành vi khách hàng, bài giảng sẽ đi vào giới thiệu những lý thuyết căn bản về hành vi của 2 nhóm khách hàng: khách hàng là người tiêu dùng và khách hàng là tổ chức.

 • Bài giảng


 • Authors: Vũ, Việt Tiến (2022)

 • Nội dung bài giảng gồm 3 chương: Chương I trình bày những điều cơ bản về marketing qua tìm kiếm: cách hoạt động của marketing qua tìm kiếm, cách thức hoạt động của công cụ tìm kiếm và cách thức hoạt động của bản thân công cụ tìm kiếm. Nhà marketing và người biên tập nội dung sẽ tìm hiểu thêm về công nghệ tìm kiếm. Các nhà công nghệ sẽ tiếp xúc với cơ hội marketing tìm kiếm cung cấp cho công ty của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách phân khúc người tìm kiếm dựa trên hành vi của họ, vì vậy bạn sẽ biết những gì họ muốn từ trang web của bạn. Chương I sẽ giới thiệu cho bạn tất cả các nền tảng bạn cần xây dựng một chương trình marketing tìm kiếm tùy chỉnh cho công ty của bạn đó là những gì bạn sẽ làm trong chương II. Chương II hướng dẫn từng bước phát triển một đề xuất cho riêng chương ...

 • Bài giảng


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Dung; Nguyễn, Việt Dũng (2022)

 • Bài giảng Truyền thông nội bộ trong tổ chức hiệu chỉnh năm 2022 được thiết kế gồm 06 chương: - Chương 1: Tổ chức và văn hóa tổ chức - Chương 2: Tổng quan về truyền thông nội bộ trong tổ chức - Chương 3: Xây dựng kế hoạch hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 4: Tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 5: Đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ - Chương 6: Các phương tiện truyền thông nội bộ

 • Bài giảng


 • Authors: Trần, Thanh Hương; Trương, Đình Trang (2022)

 • Nội dung môn học gồm năm phần nội dung chính: (1) các khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin, (2) các thành phần công nghệ của hệ thống thông tin, (3) phân loại hệ thống thông tin theo chức năng nghiệp vụ, (4) các hệ thống thông tin ứng dụng trong kinh doanh, (5) phát triển các hệ thống thông tin trong tổ chức. Qua môn học này, sinh viên hiểu được các khía cạnh quản lý quan trọng của việc coi thông tin và tri thức là nguồn lực của tổ chức và biết cách sử dụng các hệ thống thông tin một cách chiến lược để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp/ tổ chức.