Browsing by Author PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • Thuy tom tat LV.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thanh Thuỷ;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (2015)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà nội Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm kinh doanh VNPT Hà nội

 • Tom tat luan van thac sy_Dang Thuy Linh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thùy Linh;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (2016)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần dầu khí Dung Quất – DUPECO Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của Công ty cổ phần dầu khí Dung Quất (DUPECO)

 • Tóm tắt Huy Định.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Định;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (2021)

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Ninh Bình. Chương 3: Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Ninh Bình.

 • Tóm tắt Luận văn_Vũ Văn Tinh (sửa 23.11.21).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Tinh;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (2021)

 • Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về Tạo Động Lực lao động trong Doanh Nghiệp; Chương 2: Thực trạng Tạo Động Lực lao động tại Công ty TNHH BBraun Việt Nam. Chương 3: Giải pháp Tạo Động Lực lao động tại Công TNHH BBraun Việt Nam.

 • Tóm tắt_Nguyen Van Kien.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Kiên;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (2021)

 • Luận văn kết cấu 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tạo động lực lao động tại Trung tâm Vận hành Khai thác Toàn cầu - Tổng công ty Mạng lưới viettel. Chương 3: Giải pháp tạo động lực lao động tại Trung tâm Vận hành Khai thác Toàn cầu – Tổng công ty Mạng lưới Viettel.

 • N_H_THÁI_Tóm_tắt_13_A5_chốt_in.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Thái;  Advisor: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An (2022)

 • Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về động lực làm việc và tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hoạt động tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT - Ninh Bình. Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho người lao động tại Trung tâm Kinh doanh VNPT - Ninh Bình.