Thông tin tài liệu


Title: Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây
Authors: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An
Tạ, Thị Minh Hằng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn có kết cấu gồm 3 chương chính như sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3171
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tom tat luan van.pdf
      Restricted Access
    • Size : 437,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)