Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Ninh Bình
Authors: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An
Nguyễn, Huy Định
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Ninh Bình. Chương 3: Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại VNPT Ninh Bình.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3030
Appears in Collections:LV - Ngành Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt Huy Định.pdf
      Restricted Access
    • Size : 871,14 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)