Browsing by Author PG.TS Lê Nhật Thăng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • Tóm tắt.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phi Trung;  Advisor: PG.TS Lê Nhật Thăng (2017)

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công nghệ vô tuyến khả tri. Chương 2: Trình bày các phương pháp cảm nhận phổ tần và kỹ thuật cảm nhận phổ tần số trong phổ tần đơn, đa băng. Chương 3: Thực hiện phân tích, đánh giá các phương pháp cảm nhận phổ tần

 • Tom tat luan van (1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Tùng;  Advisor: PG.TS Lê Nhật Thăng (2017)

 • Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Trình bày tổng quát về hệ thông vô tuyến khả tri, các chức năng cũng như cấu trúc hệ thống vô tuyến khả tri. Chương 2: Trình bày về vấn đề phân bổ tài nguyên trong mạng vô truyến khả tri nói chung. Đồng thời sẽ đưa các các vấn đề cũng như phương pháp phân bổ công suất và sóng mang con trong hệ thống vô tuyến khả tri. Chương 3: Trình bày về phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến khả tri dựa trên OFDM. Đưa ra mô hình hệ thống cũng như bài toán phân bổ công suất và sóng mang con cho mạng vô tuyến khả tri dựa trên OFDM. Mô phỏng, phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống.

 • TÓM TẮT LUẬN VĂN - TRAN DUY HA.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Duy Hà;  Advisor: PG.TS Lê Nhật Thăng (2017)

 • Nội dung luận văn được trình bày 03 chương: • Chương 1: Tổng quan về mạng vô tuyến 4G – LTE • Chương 2: Quy hoạch mạng vô tuyến 4G-LTE • Chương 3: Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4G-LTE cho Mobifone Hà Nội