Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp chống can nhiễu giữa DVB-T và LTE-A băng tần 700MHZ
Authors: PG.TS Lê Nhật Thăng
Ngô, Đức Dũng
Issue Date: 2017
Publisher: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 Tổng quan về truyền hình số mặt đất DVB-T. Chương 2 Hệ thống LTE-A . Chương 3 Nghiên cứu giải pháp chống can nhiễu giữa DVB-T và LTE-A tại băng tần 700 MHz
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2709
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • tom tat.pdf
      Restricted Access
    • Size : 887,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)