Tài nguyên số - Trung tâm Thông tin Thư viện - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Information and Library Center - Post & Telecommunications Institute of Technology
 

Trung tam Thong tin Thu vien PTIT >

Duyệt theo Tác giả Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:   
Sắp xếp theo: Theo thứ tự: Kết quả/Trang Tác giả/Biểu ghi:
Hiển thị kết quả 1 đến 18 của 18
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012Danh mục bài báo đăng tạp chí quốc tế năm 2012Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2012Danh mục bài báo đăng tạp chí trong nước năm 2012Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2012Danh mục đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2012Danh mục đề tài NCKH cấp Học viện năm 2012Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2012Danh mục đề tài NCKH cấp Nhà nước năm 2012Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2012Kỷ yếu Hội nghị khoa học kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (19/7/1997-19/7/2012)Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2001Tài liệu Hội nghị khoa học lần thứ baHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2005Tài liệu Hội nghị khoa học lần thứ bảyHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2000Tài liệu Hội nghị khoa học lần thứ haiHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2003Tài liệu Hội nghị Khoa học lần thứ nămHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2006Tài liệu Hội nghị khoa học lần thứ tám : Tóm tắt các báo cáoHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2002Tài liệu Hội nghị khoa học lần thứ tưHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
1988Tài liệu Hội nghị Khoa học về Giáo dục-Đào tạo và Công nghệ Bưu chính viễn thôngHọc viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2013Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Chuyên san năm thứ 4: Các công trình nghiên cứu về Công nghệ Thông tin và Điện tử Viễn thông. Tập 51, Số 3A, năm 2013Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2013Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Chuyên san:Các công trình nghiên cứu về Công nghệ Thông tin và Điện tử Viễn thông. Tập 51, Số 1A, năm 2013Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2010Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Chuyên san:Các công trình nghiên cứu về Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin : Tập 1, Số 1, năm 2010Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2011Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Chuyên san:Các công trình nghiên cứu về Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin : Tập 49, Số 1A, năm 2011Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2012Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Chuyên san:Các công trình nghiên cứu về Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin : Tập 50, Số 2A, năm 2012Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hiển thị kết quả 1 đến 18 của 18

 

 

©2011 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN - HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội ĐT: Văn phòng 04.38548335 - Email: ilc@ptit.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Góp ý